קולונוסקופיה 30.12.2019

מחקר קליני: שימוש ברשת החברתית של מטופל לשיפור היענות לביצוע קולונוסקופיה

במחקר זה נבדק האם איש קשר חברתי שנבחר על ידי המטופל עצמו יכול להקל על מטופלי חוץ להגיע לבדיקת סקר באמצעות קולונוסקופיה שלא במסגרת אשפוז

מעקב הדוק ו"ניווט מטופלים" לקראת קולונוסקופיה משפר את היענותם ואת איכות בדיקת הסקר לסרטן המעי הגס בקרב אוכלוסיות מוחלשות. אף על פי כן, בשל משאבים מוגבלים, אין יכולת למוסדות המשרתים מיעוטים ואוכלוסיות מוחלשות לאמץ טכניקות אלו באופן נרחב.

במחקר זה בדקו הכותבים האם איש קשר חברתי, שנבחר על ידי המטופל עצמו, יכול להקל על מטופלי חוץ להגיע לבדיקת סקר באמצעות קולונוסקופיה שלא במסגרת אשפוז.

במחקר השתתפו 399 מטופלים שחורים, אשר בין ספטמבר 2014 לבין מרץ 2017 תוכננו לבצע בדיקת קולונוסקופיה במרכז שלישוני עירוני שלא במסגרת אשפוז. המטופלים בחרו באופן אישי איש קשר חברתי שישמש כמנחה, והעבירו את מספר הטלפון שלו. מתוכם 399 המשתתפים, 201 משתתפים (50.4%) הוקצו באופן אקראי לזרוע ההתערבות ויצרו קשר עם אנשי הקשר החברתיים שלהם בטלפון.

המחקר הוסבר לאיש הקשר החברתי וניתנו לו פרטים על בדיקת הקולונוסקופיה ותהליך הכנת המעי. אנשי הקשר החברתיים התבקשו לסייע למשתתפים, לספק תמיכה ולעודד אותם לקיים את כלל הוראות הבדיקה.

בזרוע הטיפול הרגילה שכללה 198 משתתפים (49.6%), לא נוצר קשר עם איש הקשר החברתי. לבסוף, העריכו החוקרים את הגעת המשתתפים לבדיקת הקולונוסקופיה המתוכננת ואת היענותם להכנת המעי לבדיקה.

עבור 130 מתוך 201 המשתתפים (64.7%), החוקרים הצליחו להשיג את הסכמת איש הקשר החברתי להשתתף ולהיות מעורב במחקר. לא נמצאו הבדלים בשיעור המשתתפים שעברו בדיקת קולונוסקופיה (77.3% לעומת 77.2%; סיכון יחסי = 1.01; רווח סמך 95%: 0.91–1.12), אולם נרשמה עלייה צנועה בשיעור הכנת המעי הנאותה בקרב קבוצת ההתערבות (89.1% לעומת 80.9%; סיכון יחסי = 1.10; רווח סמך 95%: 1.00–1.21).

לסיכום, מעורבות הרשת החברתית של המטופל בתפקיד "הנווט של המטופל במערכת", לא שיפרה את ההיענות לבדיקת הסקר באמצעות קולונוסקופיה מחוץ לאשפוז, אך שיפרה באופן צנוע את הכנת המטופלים לבדיקה.

מקור:

Laiyemo A. O. et al. (2019) American Journal of Gastroenterology 114, 1671-1677

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות דרכי העיכול,  היענות,  קולונוסקופיה
תגובות