הפטיטיס C 05.01.2020

שיפור בהיפר-אוריצמיה במטופלים עם הפטיטיס C כרונית המקבלים תרופות אנטי ויראליות

חוקרים מראים כי רמות החומצה האורית בסרום יורדות בצורה משמעותית לאחר סילוק וירוס ה-HCV

ידוע זה מכבר כי סילוק וירוס הפטיטיס C, באמצעות שימוש בתרופות אנטי ויראליות ישירות, משפר את הפרופיל המטבולי של המטופל. עם זאת, אין מספיק הבנה בנוגע לשינויים ברמות החומצה האורית בסרום של חולי הפטיטיס C כרונית, המקבלים תרופות אנטי ויראליות ישירות.

החוקרים ניסו לבחון סוגיה זו באמצעות השוואה בין השינויים ברמות החומצה האורית בסרום, לפני ואחרי השגת תגובה וירולוגית ממושכת (המוגדרת כתוצאה שלילית בבדיקת רנ"א ויראלי בסרום, 12 שבועות לאחר תום הטיפול).

החוקרים הכלילו במחקר 213 מטופלים עם תגובה וירולוגית ממושכת, שקיבלו טיפול עם תרופות אנטי ויראליות ישירות. החוקרים השוו בין רמות החומצה האורית בסרום לפני ואחרי הטיפול בנבדקים אלה. היפר-אוריצמיה הוגדרה כרמה של מעל 7 מ"ג/ד"ל של חומצה אורית בסרום בגברים ומעל 6 מ"ג/ד"ל בנשים.

החוקרים מצאו כי רמות החומצה האורית ירדו בצורה משמעותית לאחר הטיפול, בהשוואה לרמות לפניו (5.6 עם סטיית תקן של 1.5 לעומת 6 עם סטיית תקן של 1.7 מ"ג/ד"ל, בהתאמה; P<0.001).

בנוסף, שיעור מקרי ההיפר-אוריצמיה ירד באופן משמעותי לאחר הטיפול (25.8% לעומת 35.7%, בהתאמה; P=0.001). יש לציין כי השיפור התרחש אך ורק במטופלים עם ציון של מתחת ל-6.5 במחשבון הפיברוזיס FIB‐4י(25.7% לעומת 37.1%; P=0.001) אך לא במטופלים עם ציון של 6.5 או יותר (26.3% לעומת 28.9%; p=1.00).

אנליזה רבת משתנים חשפה כי הגורם שקשור לירידה משמעותית ברמות החומצה האורית בסרום הינו ציון FIB-4 של מתחת ל-6.5 (יחס סיכויים של 3.22 עם רווח בר-סמך 95%: 1.04-9.95; P=0.04).

גורם נוסף הוא קצב סינון כלייתי משוער של מתחת ל-60 מ"ל/דקה/1.73 מטר רבוע (יחס סיכויים של 4.34 עם רווח בר-סמך 95%: 1.94-9.73; P<0.001). זאת ועוד, החוקרים אפיינו מגמה של אחוז נבדקים גבוה יותר עם שיפור ניכר ברמות החומצה האורית בסרום, יחד עם הפחתה בדרגת ה-FIB-4י(29.7%, 25% ו-10.5% במטופלים עם FIB-4 של פחות מ-3.25, 3.25-6.5 ומעל 6.5, בהתאמה; P=0.03).

החוקרים הגיעו למסקנה כי רמות החומצה האורית בסרום ירדו בצורה משמעותית במטופלים עם הפטיטיס C, לאחר סילוק מוצלח של הווירוס. השיפור היה ניכר במיוחד במטופלים עם מחלת כבד מתונה.

מקור:

Jang, T. et al. (2019). Journal of Gastroenterology and Hepatology. https://doi.org/10.1111/jgh.14835

נושאים קשורים:  תרופות אנטי-ויראליות ישירות,  פיברוזיס כבדי,  היפר-אוריצמיה,  מחקרים
תגובות