הפטיטיס C 11.02.2020

יעילות ובטיחות גלקפרוויר עם פיברנטסוויר כטיפול חוזר ל-HCV כרונית עם גנוטיפ 2

חוקרים ביססו את יעילותו של טיפול עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר בחולים עם גנוטיפ 2 של הפטיטיס C, שכשלו על טיפול קודם עם סופוסבוויר וריבווירין

עד כה, חוקרים טרם ביססו את יעילותו של טיפול הצלה עבור מטופלים עם גנוטיפ 2 של הפטיטיס C כרונית, שכשלו על טיפול קודם של סופוסבוויר עם ריבווירין. מטרת החוקרים היתה לבחון את היעילות והבטיחות של שילוב קבוע - מינון של גלקפרוויר (300 מ"ג) עם פיברנטסוויר (120 מ"ג) - עבור מטופלים עם הדבקה כרונית בגנוטיפ 2 של הפטיטיס C.

החוקרים ביצעו מחקר תצפיתי לאומי, שנעשה על ידי קבוצת הצלב האדום היפנית לחקר הכבד. במחקר לקחו חלק 28 מטופלים עם גנוטיפ 2 של הוירוס, שכשלו על טיפול קודם עם סופוסבוויר וריבווירין. המשתתפים קיבלו טיפול בשילוב של גלקפרוויר ופיברנטסוויר במשך 12 שבועות. החוקרים העריכו את שיעורי השגת תגובה וירולוגית ממושכת ותופעות הלוואי כתוצאה מהטיפול.

החוקרים מצאו כי בתום ארבעה שבועות של טיפול, ה-RNA הוויראלי בסרום של כל החולים היה מתחת ליכולת הכימות. התגובה הוירולוגית הממושכת, הן לאחר ארבעה שבועות והן לאחר 12 שבועות מתום הטיפול, אוששה ב-100% מהמטופלים (28 מתוך 28). תופעות הלוואי היו מורכבות מגרד (שמונה מטופלים), עייפות (ארבעה מטופלים) ואובדן תיאבון (ארבעה מטופלים), כאשר בכולם הן הוגדרו כקלות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי תוצאות המחקר ביססו את יעילותו של טיפול עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר, במטופלים יפנים עם הדבקה כרונית בגנוטיפ 2 של הפטיטיס C. היעילות הוכחה במטופלים אשר לא הגיבו לטיפול קודם עם סופוסבוויר וריבווירין.

מקור: 

Kusakabe, A. et al. (2019). Hepatology Research. https://doi.org/10.1111/hepr.13387

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C כרונית,  גנוטיפ 2,  גלקפרוויר,  פיברנטסוויר,  טיפול חוזר
תגובות