זיהום ה.פילורי 15.12.2020

זיהום ה.פילורי, מוצא אתני והתפתחות של ושט ע"ש בארט

מחקר זה בחן את ההשפעה המשולבת של זיהום ה.פילורי ומוצא אתני על אבחנה של ושט ע"ש בארט ורפלוקס אסופגיטיס

מחקר זה בחן את ההשפעה המשולבת של זיהום ה.פילורי ומוצא אתני על אבחנה של ושט ע"ש בארט (Barrett's esophagus, BE) ורפלוקס אסופגיטיס.

המחקר בוצע בתבנית מקרה-ביקורת בהשתתפות 52,096 מטופלים עם ושט ע"ש בארט, 189,235 מטופלים עם רפלוקס אסופגיטיס ו-152,322 מקרי ביקורת ללא תסמינים או סימנים המעידים על מחלת רפלוקס גסטרואינטסטינלית.

החוקרים העריכו את ההשפעה של גיל, מגדר, מוצא אתני וסטטוס ה.פילורי על ההימצאות של מטפלזיית בארט או רפלוקס אסופגיטיס.

במחקר נמצא כי מטפלזיית בארט היתה פחות נפוצה בקרב אנשים ממוצא מזרח אסיאתי (יחס סיכויים, 0.48; רווח בר-סמך 95%, 0.44-0.53) ומוצא היספני (0.60; 0.57-0.63) מאשר בקבוצות אתניות אחרות המתגוררות בארצות הברית.

רפלוקס אסופגיטיס היתה פחות נפוצה באנשים ממוצא מזרח אסיאתי (0.86; 0.82-0.90) אך יותר נפוצה באנשים ממוצא היספני (1.18; 1.14-1.21).

שתי המחלות היו קשורות בשיעור הימצאות נמוך יותר של ה.פילורי גסטרי באנשים עם המחלות לעומת מקרי הביקורת. שיעור ההימצאות של ה.פילורי ושתי המחלות היה גבוה יותר במטופלים מבוגרים לעומת צעירים וגברים לעומת נשים בכל הקבוצות האתניות שנבדקו.

החוקרים מסכמים כי זיהום ה.פילורי קיבתי, מוצא אתני, מגדר וגיל משפיעים על ההימצאות של מטפלזיית בארט ורפלוקס אסופגיטיס.

מקור:

Sonnenberg, A. et al. (2020) Journal of Clinical Gastroenterology. 54, 7: 614

נושאים קשורים:  מחקרים,  ושט ע"ש בארט,  רפלוקס אסופגיטיס,  מוצא,  ה.פילורי
תגובות