קוליטיס כיבית 22.12.2020

יתרון נוסף בהשגת הפוגה אנדוסקופית והיסטולוגית בחולים עם קוליטיס כיבית

חוקרים סבורים כי השגה של יעדים טיפוליים נוקשים יותר בחולים עם קוליטיס כיבית מובילה לסיכון נמוך יותר להישנות קלינית

ידוע כי הפוגה קלינית, המוגדרת על ידי שילוב על תוצאים המדווחים של החולה ודירוג MES) Mayo endoscopy subscore) של 0 או 1, מהווה יעד טיפולי מומלץ בחולים עם קוליטיס כיבית. החוקרים ניסו להעריך האם הכנסה של הגדרות נוקשות יותר של הפוגה אנדוסקופית (ציון MES של 0) והיסטולוגית, משפיעה על הסיכוי להישנות.

החוקרים ערכו סקירה שיטתית שבה זיהו מחקרי עוקבה של חולים מבוגרים עם קוליטיס כיבית, שהינם בהפוגה קלינית, שדיווחו על סיכון מינימלי של 12 חודשים להישנות קלינית (על פי MES של 0 לעומת 1 ו/או עדות היסטולוגית למחלה פעילה) בחולים עם הפוגה אנדוסקופית. החוקרים השתמשו במטה-אנליזה של השפעות אקראיות על מנת לחשב את הסיכון היחסי והמוחלט להישנות קלינית, בחולים עם קוליטיס כיבית המשיגים יעדים טיפוליים שונים.

החוקרים ערכו מטה-אנליזה של 17 מחקרים, שכללו 2,608 חולים עם קוליטיס כיבית בהפוגה קלינית. החוקרים מצאו כי בהשוואה לחולים שהשיגו ציון MES של 1, לחולים שהשיגו ציון MES של 0 היה סיכון נמוך ב-52% להישנות קלינית (סיכון יחסי - 0.48; רווח בר-סמך 95%: 0.37– 0.62).

זאת ועוד, נמצא כי הסיכון החציוני להישנות קלינית בתקופה של 12 חודשים בחולים עם MES של 1 היה 28.7%, בעוד כי הסיכון השנתי המשוער להישנות קלינית בחולים עם MES 0 היה 13.7% (רווח בר-סמך 95%: 10.6–17.9).

כאשר ערכו מטה-אנליזה של 10 מחקרים שעסקו בחולים בהפוגה אנדוסקופית (MES 0), מצאו החוקרים כי חולים שהשיגו הפוגה היסטולוגית היו בסיכון נמוך ב-63% להישנות קלינית, בהשוואה לחולים עם עדות היסטולוגית מתמשכת לפעילות של המחלה (סיכון יחסי - 0.37; רווח בר-סמך 95%: 0.24-0.56).

לבסוף, דיווחו כי הסיכון השנתי המשוער להישנות קלינית בחולים שהשיגו הפוגה היסטולוגית הינו 5.0% (רווח בר-סמך 95%: 3.3-7.7).

החוקרים הגיעו למסקנה כי על סמך הסקירה השיטתית והמטה-אנליזה של חולים עם קוליטיס כיבית שהינם בהפוגה קלינית, נראה כי חולים שמשיגים תוצאים טיפוליים נוקשים יותר (הפוגה אנדוסקופית והיסטולוגית) הם בסיכון נמוך יותר באופן מובהק להישנות קלינית, בהשוואה לחולים שמשיגים הפוגה קלינית בלבד.

מקור:

Yoon. H. et al. Gastroenterology 2020; 159(4); 1262-1275. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.06.043

נושאים קשורים:  מחקרים,  קוליטיס כיבית,  הפוגה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות